Абонамент

Тази програма винаги започва на Новолуние!

Следващото новолуние е на

04 . 08
На самия ден - Новолунието, започнете с Първата задача.

И, ако усетите, че искате да продължите да работите със следващите задачи, това са цените:

  Работа с програмата
  300 лв.
   Цената включва:
  • Двадесет и девет Задачи (134 страници).
  • Текстове към задачите (133+ страници).
  • Коментари от участници в групи за работа с тази Програма, заедно с мои обратни връзки (217 страници).
  • Неограничен достъп до програмата - след като я приключите можете да я започнете още на следващия ден отново, от самото начало.
  • Възможност след като Програмата приключи задачите да се практикуват на случаен принцип чрез страницата “моята практика за деня”.
  • Достъп (след като Програмата приключи) до страницата ``Стаята за рефлексия``, която дава възможност за изследване на важна тема чрез серия от въпроси.
  Консултация с мен
  90 лв.
   Цената включва:
  • Разговор с мен по темите, които ви вълнуват, в който ви задавам въпроси за изследване и ви давам обратна връзка за това, което виждам.
  • Подходяща в началото на Програмата за изясняване на търсената промяна, за която ще се работи.
  • Както и в нейния край за проследяване на промените, които междувременно са се случили от началото на новолунния месец.
  • При последваща работа с Програмата помага да се види върху кои задачи трябва да се акцентира в практиката с нея.
  • Нейната продължителност е един час (60 минути).
  • Свържете се с мен, за да се разберем за удобен и за двете страни час на срещата.
Важно! Дори и да заплатите за Програмата, ще имате достъп до нея едва на втория ден след Новолунието, след което ще получавате само по една задача на ден.
Още въпроси и отговори
Защо тази програма работи?
Защото основна причина за успеха в живота е високото ниво на емоционална интелигентност.

Именно уменията за емоционална интелигентност са в основата на пълноценните взаимоотношения между хората и успеха в живота, на телесното и психичното здраве, на увереността в себе си и вътрешната сила, на чувството за благополучие и богатство.

Това са и нещата, които са основен обект на човешките желания.

Става ясно, че това не е типична програма за сбъдване на желанията – правиш някакъв ритуал за “посяване на желанието” в деня на Новолунието и след това просто чакаш живота да го материализира.

Точно обратното – тя ви казва, че, ако искате семето на вашето желание да покълне,  се изисква много усилена работа от ваша страна за  осъзнаване и практикуване на наученото в живота. Или, както казва Тери Пратчет в една от книгите си:

 „Ако вярваш в себе си. . . и вярваш в мечтите си. . . и следваш звездата си. . . въпреки това ще бъдеш победен от хора, които са прекарали времето си в усилна работа и учене и не са били толкова мързеливи.” 

Може ли да служи като средство за психотерапия?
Самостоятелната работа с тези 29 задачи и съпътстващите ги текстове е създадена като програма от типа селф-хелп. Тя не може да замени индивидуалния подход при личните срещи с психотерапевт, но правилно разбрана и приложена, дава големи възможности за самолечение. 

 

Това е така, защото значима част от психотерапията се отнася до предоставянето на знание и нови гледни точки, които да ни помогнат да разберем причините за нещата, които ни измъчват. 

 

Знанието, което ще получите тук, ще ви помогне да станете осъзнати за едни от най-широко разпространените когнитивни грешки и да замените вярванията, които изкривяват контакта с действителността с други, които са по-близо до нея, тъй като отчитат нейната двойнствена природа. 

 

Също така, основен критерий за психично здраве е човек да бъде цялостен и да интегрира отхвърлената половина от болезнената истина за живота. А истината за начина, по който реагираме на нещата от живота, е в нашите емоции. Когато отхвърляме болезнените емоции, ние отхвърляме истината за начина, по който се чувстваме. Именно това отхвърляне е истинската причина да се разболяваме – телесно и душевно. 

 

Работата с тази програма ще ви помогне да разбирате, приемате и да се грижите за своите болезнени емоции, така че да постигнете по-високи нива на психично здраве

 

В този смисъл, работата с тези задачи и текстове може да има отчетлив психотерапевтичен ефект. А, ако продължите да практикувате редовно новите мисловни нагласи в живота си, докато станат трайна част от вашите психични реакции, тя ще има траен позитивен резултат върху вашето психично здраве и благополучие.

Ще имам ли достъп до програмата след като тя свърши?
Да, след като приключите с програмата, още на следващия ден, когато започва поредното Новолуние, ще можете да започнете практикуването на Задачите отначало или да работите с тях на случаен принцип (в специално създадена за целта страница: Моята практика за деня .

 

Ако решите да направите това, ще бъде отлично, защото целта на тази програма е да създаде условия за изграждане на навици за емоционална интелигентност, а новите мисловни нагласи имат нужда от множество повторения, докато станат част от характера. Също така, ние винаги имаме някакви неосъществени желания, които да ни дават горивото да се учим и да се развиваме, да ставаме все по-добри. 

Не ми стига времето да прочета всички текстове за деня…
Ако се случи така, че да не успеете да прочетете съпътстващите текстове към задачата за деня, все пак можете да спечелите много от работата си с нея. Достатъчно е да правите най-важното – четенето и практикуването само на Задачата за деня

 

Четенето на Задачата отнема средно около 10 минути, а практикуването й не изисква допълнително време, тъй като се отнася до включване на вътрешния Наблюдател, докато правите различните дейности от всекидневието си. От вас се изисква само усилието да спирате, да правите паузи, когато усетите, че идват емоциите и да внасяте осъзнатост и разбиране за тях по начина, на който ще ви уча.

 

И най-важното – всичко, което не сте успели да прочетете и да практикувате, когато започне следващия месец ще имате възможност да го наваксате. Изграждането на трайни мисловни нагласи, които променят начина, по който реагираме на случващото се, изисква множество повторения. Именно създаването на условия за това е едно от най-важните достойнства на тази програма. 

Какво представлява ``стаята за рефлексия``?
Това е страница, която ви дава възможност да изследвате чрез серия с въпроси тема, която ви вълнува – на която искате да намерите решение или нови гледни точки.

Чрез първата серия от въпроси вие записвате отговорите за това как мислите върху дадената тема, а чрез втората серия от въпроси изследвате начина, по който мислите.

Огромната част от нашите проблеми е създадена от погрешните интерпретации на ума ни, както и от едностранчивостта на съзнаваната ни нагласа. Затова корекцията на тези изкривяващи възприятието ни за реалността мисли е основен предмет на когнитивната психотерапия.

Самостоятелната ви работа с изследването на вашите мисли в „стаята за рефлексия“ не може да замести срещата ви с когнитивен психотерапевт, но ще ви даде възможност да си зададете едни от най-важните въпроси, които бихте чули на тази среща.

Вижте и този линк, където обявявам допълнителното създаване на тази страница.