ПОСАДИ ЖЕЛАНИЕ –ОТГЛЕДАЙ ДУША

29 дневна програма посветена на
  • Психологическата работа с енергията на желанието
  • Развитието на емоционалната интелигентност
  • Грижата за душата

Каква е целта на програмата?

Нейната цел е да ви помогне да осъществите своите желания като внесете осъзнаване за противодействащите сили, които идват, както отвън, така и вътре в собствената ви психика.

Прави това като ви учи как да изграждате хармонична връзка между вашия ум и емоционални реакции.
С други думи, като ви обучава в уменията за емоционална интелигентност.

Също така ви помага да разберете скрития смисъл на това, което ви се случва, и как да превръщате трудностите в живота в стъпала за духовно развитие. С други думи, като ви помага да повишите своята духовна интелигентност.

Как работи?
Прилагането на познание в областта на чувствата оказва въздействие, подобно на това на наблюдателя на квантово ниво във физиката – то може да промени наблюдаваното явление.
Даниел Голман

В продължение на 29 последователни дни получавате 29 различни задачи за самонаблюдение и рефлексия върху преживяванията си през деня. Заедно с тях ще ви дам и допълнителни текстове за четене, които да подкрепят разбирането ви за психологическата теория, стояща зад дадената задача.

Кoи са нейните предимства?

Работи с първопричината

на психичния живот на човека - желанието. Само когато работим с основата, можем да осъществим търсените промени в живота си.

Простотата

Представя сложни теоретични концепции по ясен и достъпен за разбиране начин.

Силно практически ориентирана

Задачите може да се практикуват всеки ден, във всякакви ситуации, които пораждат емоционални реакции.

Трайност

Създава условия за превръщане на придобитото знание в траен навик и ваша втора природа.

За кого е подходяща?

  • Тя е подходяща за хора, които искат да разберат как да превръщат препятствията по пътя към осъществяване на своите желания в стъпала за емоционално развитие и духовно съзряване.
  • Тя е подходяща и за хора, които обичат да четат, да размишляват, да се вглеждат в себе си и да изследват как действат скритите сили в собствената им психика.
  • Накратко, хора, за които себепознанието и грижата за душата са най-важните неща.
За да разбереш дали това е подходящото нещо за теб,
Кой е авторът?
Камелия Хаджийска
Казвам се
Камелия Хаджийска

и съм психолог и психотерапевт с вече 30 години професионален опит. Създател съм на сайта espirited.com, посветен на връзката между психичното здраве и духовното развитие на човека. В тази Програма аз навлизам още по-надълбоко в разкриването на това как се осъществява тази връзка. Правя това като представям две различни нива на психологическа работа с човешките емоции – нивото на емоционалната интелигентност (психичното здраве) и нивото на духовната интелигентност (индивидуацията).

Обратна връзка
Изживях едно чудно духовно пътуване, докоснах се до съкровености, които допреди това бяха тайна за мен. Сложните и неясни преди това за мен усещания и емоции се подредиха в структура, а последователността на темите, надграждащи се една друга, откриха път за мен сред моята джунгла. Плевели, бурени и бъркотия отстъпиха място на хоризонт и посока… Това ме направи по-спокойна, по-малко реактивна, по-уверена, че ще мога да се справям с мъглявините и страховете си. Това, което с мен се случи през този месец, е безценно.
Радинa
Следващото новолуние е след
17дни
Последно в блога
05.04.2024
„Но нито един сън не може да бъде разтълкуван само с помощта на знанието. Това знание също така не трябва да бъде мъртъв материал, който просто е бил...
07.01.2024
По-долу е един малко позакъснял цитат от книгата на Лиз Грийн „Astrology for Lovers“. Позакъснял, защото ми се искаше да го споделя в началото на...