Ден 0

Въведение

На тази страница обяснявам каква е идеята, която стои зад тази Програма, за да прецените дали тя е подходящото нещо за вас. Представям какво са емоционалната и духовната интелигентност, както и  темата за дуалността – най важната част от работата с нея.

Моят творчески принос
Време за четене: 3 минути

Всичко, което представям в Идеята зад тази програма, описва най-важното за моя творчески принос в нейното създаване.

 

Първото е, че представя сложни идеи по достъпен начин, а това не е никак лесно. Има една мисъл на Юнг, която описва подобно предизвикателство:

 

“Човешкият инстинкт знае, че най-голямата истина е проста и затова хората със слаб инстинкт предполагат, че голямата истина е във всякакви евтини опростявания и тривиалности, или вследствие на разочарованията си изпадат в противоположната заблуда, че голямата истина би трябвало да е възможно най-неразбираема и сложна.”

К.Г.Юнг, “За феномена на духа в изкуството и науката”, с.113

 

Обединяването на двете части от дуалността “сложно-просто” без това да става за сметка на истината, изисква по-дълбоко познаване на дадената тема. След 30 години професионален опит като психолог и психотерапевт вече ми е по-лесно да виждам общото зад многообразието от психични феномени. А след като извлека есенцията от моя опит, да я споделя и с другите хора.

 

Второто е свързано с първото, а именно способността ми да съчетавам различни психологически теории и психотерапевтични методи по начин, който помага да се види дадената тема от различни ъгли и гледни точки. Специалното място на идеите на Юнг сред тези теории се дължи на това, че благодарение на него успях да видя първоосновата и така да сглобя в едно общо цяло пъзела от хиляди части.

 

Тази първооснова е разбирането за желанието/либидото и емоциите като мост между съзнаваното и несъзнаваното. Иронията е, че в създадената от него аналитична психология основният метод за диалог със съдържанията на несъзнаваното се случва не чрез анализа на емоциите, а чрез анализа на сънищата и продуктите на творческата фантазия (активното въображение). Истинската анализа на сънищата обаче е сложно нещо. Също така ние не винаги си спомняме своите сънища. Ние обаче винаги в една или друга степен преживяваме емоции, а правилата за превръщането им в съзнание са относително ясни. На нивото на емпиричната личност (егото) това са уменията за емоционална интелигентност, а на нивото на душата това са различните качества на духовната интелигентност.

 

Посветените учители казват, че целият ни живот е сън и ние постоянно сънуваме, включително и с отворени очи. На езика на аналитичната психология на Юнг това сънуване се нарича проекция. Работата с тази Програма помага да опознаете несъзнаваното чрез продуктите на своето “дневно сънуване” – проекциите, защото зад всяка силна емоция стои проекция.

 

Третото достойнство на тази Програма е, че създава предпоставките за превръщането на новото знание в трайни навици за емоционална и духовна интелигентност. Придобитото знание има истинска стойност, само когато се превърне в трайна нагласа на съзнанието.

 

Прави това като синхронизира всекидневните задачи за самонаблюдение и рефлексия с лунните цикли – тя започва винаги на Новолуние и продължава точно един лунен месец. След като я приключите, практиката ви може да започне отново, от самото начало, докато знанието придобие плътност. Друг фактор е възможността да практикувате задачите на случаен принцип чрез страницата “Моята практика за деня”. Трети фактор е възможността за рефлексия върху по-силни емоционални преживявания чрез страницата “Стаята за рефлексия”, която обединява различни въпроси за рефлексия (анализ на емоционалните реакции). Последните две са достъпни едва след като приключите с всички задачи от Програмата.

 

В края на живота си Юнг казва:

„Моето дело ще бъде продължено от тези, които страдат.“

 

Текстовете в тази Програма са резултат от дългогодишните усилия на моя ум да разбира страданието, през което аз лично преминавам. Затова думите в нея идват от по-дълбокото, от моя собствен опит и преживявания. Именно в това виждам нейното четвърто, най-важно, достойнство и моят истински творчески принос по темата за емоционалната интелигентност и грижата за душата.