Ден 1

Ангажираност

„Нищо не си струва да бъде правено, ако не е направено с цяло сърце…  съществува универсален закон, според който всичко, което е направено с тотална отдаденост, носи в себе си семето на добрия късмет. И, обратното, всичко направено с половин сърце, носи семето на лошия късмет…“ Ричард Ръд

На сто процента
Време за четене: 5 минути

Дори на нивото на ума да се съгласим с болезнената истина и да я приемем, има още един капан пред ангажираността – да живеем това, което знаем. Защото ако не въплътим в практиката знанието, което имаме, това знание няма стойност. Няма никаква стойност.

 

Това правило се отнася до всичко, което правим живота си, и особено важно е по отношение на работата ви с тази Програма. Ако не практикувате задачата за деня (която в същността си е задача за рефлексия и самонаблюдение), а само четете текстовете, когато Програмата свърши, вие няма да сте постигнали целта си.

 

Надявам се, че разбирате колко важно е вашето активно участие в този процес. Вие самите, т.е. вашето ниво на осъзнаване, сте решаващият фактор за случващото се в живота ви!

 

Статията по-долу ще ви даде още едно парче знание, което да подхрани мотивацията ви да се ангажирате по-цялостно с нещата, които правите в живота си, така че да осъществите позитивните промени в живота си.