Ден 1

Ангажираност

„Нищо не си струва да бъде правено, ако не е направено с цяло сърце…  съществува универсален закон, според който всичко, което е направено с тотална отдаденост, носи в себе си семето на добрия късмет. И, обратното, всичко направено с половин сърце, носи семето на лошия късмет…“ Ричард Ръд

Защото мнозина са звани, но малцина избрани
Време за четене: 10 минути

Предлагам ви да не пропускате да прочетете и тази статия, която ще ви помогне да разберете духовното измерение на работата с човешките емоции и стоящите в основата им желания. В нея споделям какво аз съм разбрала за смисъла на библейския израз “Защото мнозина са звани, но малцина избрани” и как да той може да бъде съотнесен към самите нас.

 

Когато я прочетете ще узнаете и кой е основният психологически фактор, който определя защо различните хора реагират различно на психотерапевтичната работа. Защо някои успяват да постигнат огромна позитивна промяна, дори и животът им да е бил изключително труден, а други, в много по-благоприятни житейски условия, не могат да се освободят от своята невроза?