Day 1

1. Commitment

“There is nothing that is worth doing in life unless it is done with absolute commitment… there exists a universal law that anything that is done with full commitment carries within it the seed of good fortune. Likewise, anything done without full commitment carries the seed of misfortune.”
Richard Rudd

На сто процента
Reading time: 5 minutes

Дори на нивото на ума да се съгласим с болезнената истина и да я приемем, има още един капан пред ангажираността – да живеем това, което знаем. Защото ако не въплътим в практиката знанието, което имаме, това знание няма стойност. Няма никаква стойност.

 

Това правило се отнася до всичко, което правим живота си, и особено важно е по отношение на работата ви с тази Програма. Ако не практикувате задачата за деня (която в същността си е задача за рефлексия и самонаблюдение), а само четете текстовете, когато Програмата свърши, вие няма да сте постигнали целта си.

 

Надявам се, че разбирате колко важно е вашето активно участие в този процес. Вие самите, т.е. вашето ниво на осъзнаване, сте решаващият фактор за случващото се в живота ви!

 

Статията по-долу ще ви даде още едно парче знание, което да подхрани мотивацията ви да се ангажирате по-цялостно с нещата, които правите в живота си, така че да осъществите позитивните промени в живота си.