Day 1

1. Commitment

“There is nothing that is worth doing in life unless it is done with absolute commitment… there exists a universal law that anything that is done with full commitment carries within it the seed of good fortune. Likewise, anything done without full commitment carries the seed of misfortune.”
Richard Rudd

И с двата крака
Reading time: 6 минути

Вътре в човека има една част, която се съпротивлява да приеме нещата, които не й харесват, но именно приемането на болезнената истина е основното условие за промяна.

 

Без това приемане промяна всъщност няма.

 

В тази статия споделям своя опит как се проявява саботирането от ума, когато нещата станат трудни. Ако я прочетете, ще увеличите шанса си да сте подготвени за този момент и да избегнете капаните на самосаботажа.