Блог
ВСИЧКИ ПСИХИЧНИ ФЕНОМЕНИ могат да се разглеждат като прояви на ЕНЕРГИЯ… субективно и психологически тази енергия се възприема като ЖЕЛАНИЕ.
К.Г.ЮНГ