Психея е душата на човека

Психея е душата на човека, а душата на човека е „направена от желание“ (Кабала).
На въпроса как нашата желаеща природа да се одухотвори, за да се превърне в „съсъд на копнежа по светлината“ (символ на съзнанието), е посветена Програмата 29 дни.
За пореден път тя започва утре, 16-ти август, под знака на Лъва – знакът на творчеството, най-дълбокото ни желание.
Виж статиите в Еспиритед, представящи написаното от Мари Луиз фон Франц за психологическата интерпретация на Психея в книгата й „Златното магаре на Апулей“:
към следващата статия