Програмата
Ако един лист падне и никой не го види, той паднал ли е?

Във вътрешния ни живот постоянно „падат листа“ – това са различните емоции, мисли, телесни усещания и интуитивни предчувствия. Но ако не ги видим, те не се превръщат в съзнание, а именно съзнанието ни помага да осъществим желаните промени в живота си. Задачите и текстовете от тази програма ще ви научат как да виждате „падащите листа“ и да ги превръщате в съзнание.