Общи условия

Общи условия

Моля да се запознаете с Общите условия за ползване на сайта 29days.espirited.com, регулиращи неговия предмет на дейност, както и правата и задълженията на Създателя на тази програма и нейните Потребители.

 

I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОДАЖБА

 

(1)  Предметът на продажба е обучителна Програма, състояща се от серия от текстове с платен достъп.

(2) Целта на тази Програма е да обучи работещия с нея в умения за емоционална  интелигентност, така че той да постигне по-високи нива на психично здраве и успех в живота.

(3) Продуктът се получава он-лайн, по електронен път.

(4) Тази Програма започва винаги на точно определена дата веднъж в месеца и продължава точно 29 дни.

(5) Тази дата съвпада с деня на Новолунието за съответния месец и, дори и Потребителят да я закупи по-рано от тази дата, той ще има достъп до платената част едва след втория ден на Новолуние, (това е така, защото първата задача от нея е със свободен достъп). На втория ден след Новолунието той ще получи достъп само до втората задача от Програмата. На третия ден след Новолунието той ще получи достъп само до третата задача от Програмата и така нататък, до 29-тия ден.

  • Достъпът до Програмата отваря само по една задача на ден! 

(6) След като Потребителят приключи с работата с всичките 29 задачи и текстове за четене, свободният достъп до задачите става неограничен.

(7) След като Потребителят приключи с Програмата, той получава свободен достъп и до страницата “Моята практика за деня”, където ще може да чете и практикува задачите на случаен принцип.

(8) Потребителят е надлежно информиран коя е началната дата на Програмата за всеки следващ месец – информация за това се показва, както на началната страница, така и на страницата с абонамента.

(9) Знанието, предоставено в Програмата, може значимо да допринесе за психичното благополучие на потребителя, но не може да замени индивидуалната работа с психотерапевт. Поради съществуването на риск от погрешна интерпретация на предоставеното знание, работата с Програмата не е препоръчителна за психично болни лица. 

  • Създателят на програмата не носи отговорност за погрешна интерпретация на текстовете в програмата! 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

(1) Плащането се извършва чрез виртуален пос-терминал, което е гарантирано с най-висока степен на сигурност от банка ДСК и се основава на най-иновативната и защитена технология от международните картови организации MasterCard Worldwide и Visa International.

(2) Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

(3) Данни за банкови карти не се съхраняват!

(4) Обявените цени за Програмата са крайни, в тях са включени всички данъци и такси. 

(5) Цената за Програмата е 600 лева.

(6) Максималната сума за транзакция е 1200 лева.

(7) При закупуване на Програмата потребителят получава имейл, който потвърждава направената от него покупка, както и му предоставя информация за това кога може да я започне.

 

III. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(1) Личната информация, която 29days.espirited.com изисква от вас, е име, фамилия и имейл адрес.

(2) Тази информация се използва единствено и само за получаването на достъп до платената част на Програмата, а именно за създаване на вашия личен потребителски профил и идентификация при влизане в него.

(3) В случаите на изготвяне на фактура се предоставят допълнителни данни – име на фирма, булстат, МОЛ и адрес. Тези данни се използват  само и единствено за създаването на фактурата.

 

IV. ПОЛИТИКА НА РЕКЛАМАЦИЯ

(1) Ако човек закупи Програмата и размисли преди втория ден от нейното начало, т.е. преди началото на работата с платената част, той може да поиска възстановяване на сумата. При възстановяване на средствата, възстановяването става по същата карта/сметка, от която е извършено плащането.

(2) След започване на работата с платената част от програмата, безотносително до коя задача е стигнал, Потребителят губи правото си за възстановяване на сумата, заплатена за нея.

 

V. ПОЛИТИКА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

(1) В случай, че Потребителят заплати Програмата, но не получи достъп до платената част от нея, започвайки от втория ден след Новолуние, той трябва да се свърже на посочените контакти в страницата за контакти, за да бъде решен техническия проблем, възпрепятствал получаването на този достъп.

 

VI . ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА 

(1) Програмата в този сайт е създадена от Камелия Хаджийска, психолог и психотерапевт (Управител на фирма „Футурист“ ЕООД,  ЕИК 201691074, адрес София 1137, ул. Беликата 8).

(2) Контактите за връзка в случай на технически проблеми при закупуването на програмата, изискване за възстановяване на сумата или получаване на фактура за направените разходи, са:  тел. +359 898 710 030 / имейл ka_hadjiiska@yahoo.com.

(3) АВТОРСКО ПРАВО – Всички текстове от тази програма, написани от Камелия Хаджийска, са предмет на авторско право и тяхното предназначение е само и единствено за лична употреба.

Всяко разпространение на тези текстове е абсолютно забранено!