Кое е най-нараняващото нещо

Мисля си, че най-нараняващото нещо в живота на човека е безсмисленото страдание. Преди си мислех, че това е несправедливото страдание. Но ако то има смисъл (например както в християнството това е изкуплението), то вече не е толкова нараняващо и дори може да се превърне в източник на вдъхновение.
А именно смисълът е това, което ни свързва с Духа. Когато смисълът на живота ни се извлича от земни цели, а те се осуетяват, идва и страданието. И тъй като земното ни Аз основно иска едно нещо – щастие, за него страданието е безсмислено. Нещо повече, когато дойде моментът за събуждането на душата, в живота ни нахлува дори още повече страдание, при това на пръв поглед изцяло безпричинно. Причина обаче има и тя е да се събудим от транса на сетивата и да преосмислим това, което дава смисъл на живота ни.
За разлика от земното ни его, основното желание на душата е за развитие. И в това е иронията – горивото за това развитие не е нищо друго освен страданието. Сещам се за думите на Юнг, който казва, че „всеки психичен напредък на човека възниква от страданието на душата.“
Подобно радикално преобръщане на гледната точка е поредният пример за това какво е дяволът. Той е този вътрешен психичен фактор, който влияе върху възприятието ни за нещата като им сменя местата. На бялото казва черно, а на черното – бяло. Погледнато от Земята, Слънцето се върти около нея. Погледнато от космоса, истината е точно обратната. Затова когато в живота ни нахлуе много страдание, добре е да погледнем към Слънцето, но не от Земята. И да се опитаме да видим голямата картина като да извлечем смисъл в живота си от връзката ни с вечното и безкрайното. Едва когато я намерим, разбираме, че страданието не е безсмислено, а точно обратното – свещено. Единственото нещо, което трябва да направим, е да го използваме в неговото истинско предназначение.
„Програмата 29 дни“ е създадена с цел да предостави знание за правилната употреба на това страдание. Неведнъж съм била съм свидетел на дълбоко трансформиращи процеси у хората, които са работили с нея. Има обаче една малка подробност – това се е случвало само ако те са били дълбоко ангажирани с работата си с нея. С други думи, страданието не е достатъчно, необходимо е и още нещо. Морган Скот Пек го нарича „волята за израстване„, Юнг – „вярност към своя закон„, а Библията – „мнозина са звани, но малцина призвани„.
Тази Програма започва веднъж в месеца. За този месец това е утре, 27-ми август, Новолуние в Дева (след 11:18 часа). Едно от нейните достойнства е, че помага на човек да види какъв е смисълът на страданието, през което преминава. Когато започнем да разбираме какъв е смисълът на препятствията, които застават на пътя към осъществяване на нашето желание, ние разбираме и как да ги превръщаме в стъпала на нашето душевно развитие.
Именно това е същността на духовната интелигентност.
към следващата статия