Да си философ със сърцето си

„Но нито един сън не може да бъде разтълкуван само с помощта на знанието. Това знание също така не трябва да бъде мъртъв материал, който просто е бил запомнен; то трябва да притежава живо качество и да обогати преживяванията на човека, който го използва. Каква е ползата от философските знания в главата, ако човек не е философ и в сърцето си?“
Карл Юнг, CW 10, параграф 324
С този цитат от Юнг искам да напомня за поредното начало на Програмата 29 дни, която започва след три дни, на 8-ми април, под знака на Овен.
В тази Програма аз споделям своя опит и знание как да тълкуваме своето „дневно“ сънуване – сънуването с отворени очи, което в психологията се нарича проекция, а в духовните традиции – майа. Правя това под формата на серия от 29 задачи за самонаблюдение и рефлексия, съпътствани от обяснителни текстове, които учат как се изгражда връзката между ума и сърцето, т.е. на емоционална интелигентност. Също така показвам как изглежда и по-дълбокото ниво на разбиране на човешките емоции – духовната интелигентност.
С това напомняне искам да подканя и хората, които вече са работили с тази Програма, да продължат да практикуват задачите в нея, защото – „каква е ползата от философските знания в главата, ако човек не е философ и в сърцето си“? Или, както Стивън Кови пише, „ако знаеш нещо, но не го живееш, значи не го знаеш“.
Интегритетът между ума и сърцето води до нараснала яснота, вътрешна хармония и сила. Преди това обаче са неуморните всекидневни усилия за внасяне на съзнание в нашите преживявания и опит.
към следващата статия