За автора

Повече за моята професионална биография и метод на работа можете да прочетете в личната ми страница theheartof.espirited.com

Казвам се
Камелия Хаджийска

и съм психолог и психотерапевт с вече 30 години професионален опит. Също така съм създател на сайта espirited.com, който е посветен на връзката между психичното здраве и духовното развитие на човека. Този сайт отразява най-същественото за мен като психотерапевт – силният ми интерес към въпросите за душата и грижата за нея.

 

Смятам, че именно на психологията като науката за човешката душа е отредена специалната роля да бъде посредник между абстрактните духовни идеи и тяхното въплъщение в човешкото всекидневие. Причината за това е дуалността на живота в материята. Ако не се отчита тази дуалност и не се прилага индивидуален подход към всеки отделен човек, във всяка конкретна ситуация, дори и най-възвишените духовни ценности се превръщат в източник на психична сянка и водят до появата на своята противоположност.

 

В този смисъл ролята на психологията е незаменима – тя е средството за приложна духовност. Тя прави това като помага на човек да разбере как действат противоположностите в собствената му психика и как да търси третото, което да ги обедини. В моя опит това трето са качествата на мъдростта, любовта и истината. Именно на развитието на качествата на мъдростта, любовта и истината е посветена тази Програма за душата и грижата за нея.

Как се роди тази програма

Идеята за Програмата дойде след две едномесечни онлайн обучения, които се оказаха много вдъхновяващи, както за мен, така и за участниците в тях. Основната част от текстовете на задачите се роди по време на първата група . За мен това беше много творчески и същевременно много изтощителен процес. По време на втората група окончателно се оформи основната структура на Програмата и включих допълнителните текстове за четене.

Когато тези две групи приключиха, знаех, че съм успяла да извлека и формулирам есенцията на значима част от своя професионален опит. Видях по един нов начин връзката между емоционалната и духовната интелигентност. Преди провеждането на тези две групи за мен това бяха два различни вида интелигентност. По време на писането на текстовете осъзнах, че става дума за едно и също нещо, което има различни нива на проявление. Това нещо е желанието, което идва, както от емпиричното аз (егото), така и от душата.

Това, което се получи накрая, беше едно класическо обучение с различни задачи и текстове за четене, което много естествено, стъпка по стъпка, помага на разбирането да навлиза в дълбочина, показвайки как взаимодействат различните елементи на човешката психика – желанието, емоциите, мислите, усещанията, поведението и интуицията.

Давам си сметка, че когато тези стъпки се изминават самостоятелно – без споделяне в група и без моите обратни връзки за всяка от задачите, преживяването може да не е толкова вдъхновяващо. В същото време знам, че текстовете, които се родиха тогава, сами по себе си са много ценни и човек може да постигне много като ги практикува самостоятелно. Вярвам, че, ако умът на четящия резонира с написаното от мен, а след това той се ангажира с практиката за осъзнаване за деня, в края на тази програма той неизбежно ще усети нейното благотворно въздействие в живота си.

Именно това е причината да създам Програмата “29 дни” – вярата ми, че има и други хора, които са като участниците в тези две групи и за които грижата за душата е най-важното нещо.

И, за да не бъде практиката ви с тези задачи твърде самотно занимание, в края на текстовете споделям част от коментарите на участниците, както и моите обратни връзки към тях. Имената са променени, за да запазя тяхната анонимност.

Oбратна връзка от участниците
Следващото новолуние е след
14дни